Ste správca bytových domov?

Alebo patríte do spoločenstva vlastníkov bytov?

Chcete si ako správca udržať profesionálny kredit?

Čítajte ďalej a dozviete sa:

  • Ako určiť poistnú sumu pre bytový dom?
  • Čo by mala obsahovať poistná zmluva?
  • Prečo je vhodné poistiť aj správcu bytového domu?

Hlavnou a najzákladnejšou jednotkou pri formovaní poistnej zmluvy je správne určená poistná suma. V súčasnosti je 80% bytových domov podpoistených a to z dôvodu, že si poistné zmluvy neaktualizujú. V mojej praxi sa mi veľa krát stalo, že zmluvy mali aj viac ako 15 rokov a poistné sumy boli hlboko poddimenzované. Čo si spomínam, v poslednej dobe som dokonca narazil na bytový dom, ktorý mal poistnú sumu na úrovni rodinného domu. Podpoistenie je veľký problém a klienti si veľmi neuvedomujú, čo tým pri poistných udalostiach nastane, mylne si myslia, že sa vzťahuje len na totálnu škodu. Vzťahuje sa však na všetky poistné udalosti. Príklad: Nehnuteľnosť je poistená na 50 % reálnej hodnoty a vznikne škoda napríklad 10 000€ tak vám poisťovňa preplatí len polovicu, teda 5 000€. 

Ako si ale správne určiť poistnú sumu? Najideálnejšie je obrátiť sa na skúseného finančného sprostredkovateľa, ktorý vie poistnú sumu nastaviť takmer na 100%. Avšak orientačne si viete vypočítať poistnú sumu bytového domu aj sami. A to:

zastavaná plocha x výška 230 až 250€ = poistná suma

Suma 230 až 250 €, sa udáva v závislosti od polohy bytového domu a od vybavenia bytového domu (zateplenie, nadštandard, atď…)

Ak už máme určenú poistnú sumu, môžeme prejsť ku krytiu rizík. Pri poistení bytového domu poisťujeme živelné riziká, technické riziká, krádež a vandalizmus a zodpovednosť za škodu. Pozrime sa teda na jednotlivé zložky samostatne:

1. Pri výbere poistenia živelných rizík je potrebné vziať do úvahy aj polohu bytového domu, či sa nachádza alebo nenachádza v záplavovej oblasti, ako ďaleko je od najbližšej požiarnej stanice a pod. Najčastejšími poistnými udalosťami v bytovom dome sú požiar, následné zadymenie a vodovodné škody. Niektoré poisťovne ponúkajú pri zadymení len sublimit, to znamená, že kryjú škody len do určitej výšky, avšak zadymenie spôsobí zväčša väčšie škody ako samotný požiar. Podobne je to aj pri vodovodných škodách, medzi ktoré patrí vytopenie susedom, prasknuté vodovodné potrubie, ale aj spätné vystúpenie vody a pod.

2. Technologické súčasti budov: výťahy, klimatizácie, vzduchotechnika, elektrické brány a pod. sú takisto kryté proti živelným udalostiam. Čo však v prípade, že škodu nespôsobí živel? Na tieto škody slúži krytie technických rizík: chyba obsluhy, skrat, kolísanie napätia, prepätie, chybná konštrukcia, vada materiálu alebo prevedenia. Zo skúsenosti viem, že tento druh poistenia vo veľkej miere absentuje v poistných zmluvách alebo sú nastavené veľmi nízke limity poistenia, ktoré ani zďaleka nepokrývajú škody, ktoré vzniknú.

3. Zodpovednosť

      a) Ako prvé spomeniem veľmi dôležité poistenie: zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Toto poistenie kryje škody súvisiace s nehnuteľnosťou: pád snehu, omietky, požiar a pod. Z tohto druhu poistenia sa napríklad kryli aj škody pri výbuchu bytovky v Prešove. Pri tomto poistení je takisto veľmi dôležitá poistná suma (pri spomínanom incidente bola na úrovni len 35 000€). Poistné plnenie bolo minimálne, preto zvyšok škôd bude musieť uhradiť vinník. 

       b) Ďalšou nemenej dôležitou je takzvaná krížová zodpovednosť. Je to zodpovednosť za škody, ktoré si spôsobia vlastníci bytových a nebytových priestorov navzájom. Avšak vzťahuje sa len na škody na nehnuteľnosť. Kvôli tomu odporúčam každému vlastníkovi poistenie domácnosti a v prípade škody je poistené aj jeho vybavenie. 

       c) Na efektívnu správu bytových domov a nebytových priestorov potrebuje mať správca, nielen dostatok skúseností a vedomostí, ale aj kvalitné poistenie. Poistenie je zárukou toho, že aj v prípade nepriaznivých udalostí si správca udrží profesionálny kredit. Poslednou zo zodpovedností, ktoré odporúčam mať v poistnej zmluve je teda poistenie správcu bytového domu. Slúži na ochranu pri chybách, ktoré sa môžu stať pri výkone funkcie a dokáže ochrániť aj čistú finančnú stratu. 

Máte starú zmluvu? Chcete si overiť správnosť poistnej sumy? Pozrieme sa vám na to, neváhajte a kontaktujte nás

Kontrola zmlúv je samozrejme bezplatnou súčasťou našich nadštandardných služieb pre klientov,

…. pretože nám na detailoch záleží.

Jaroslav Krajňák

riaditeľ ETfin s.r.o.