Mať vlastné bývanie je snom takmer každého z nás. Keď sa vám podarí kúpiť alebo postaviť vaše vysnívané bývanie je to úžasný pocit, sám som ho zažil a tešil som sa ako malé dieťa. POZOR! Je však veľmi dôležité vedieť, ako nové bývanie ochrániť pred rôznymi nástrahami.

 

Hlavnou nástrahou je počasie, ktoré sa v ostatnom období stáva čoraz nepredvídanejšie. Zvyšuje sa počet devastačných živelných udalostí, ako príklad uvediem udalosť na Južnej Morave v roku 2021.

Krátka štatistika: podľa poisťovne Allianz spôsobili živly za letné mesiace 1 384 škôd a za takmer pol milióna eur. Avšak medzi najčastejšie patria škody spôsobené ohňom. Najviac škôd vznikne vo vykurovacej sezóne, je to spôsobené nesprávnou obsluhou vykurovacieho telesa,  jeho inštaláciou, nesprávnou údržbou vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Podľa štatistík ministerstva vnútra bolo na Slovensku za rok 2020 spôsobených 8356 požiarov, ktoré spôsobilo škody za viac ako 45 mil. eur.

 

AKO SI POISTIŤ BÝVANIE?

 

Pri poistení bývania vieme poistiť nehnuteľnosť, domácnosť, zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a občiansku zodpovednosť členov domácnosti.

Ešte si povedzme aký je rozdiel medzi nehnuteľnosťou a domácnosťou:

NEHNUTEĽNOSŤ

Za nehnuteľnosť sa vo všeobecnosti považuje trvalo obývaný rodinný dom, bytový dom, byty vo vlastníctve, rekreačné zariadenia ako chaty, ale aj garáže, ploty, hospodárske budovy, studne, bazény. Pri poistení nehnuteľnosti je veľmi dôležité určiť správnu výšku poistnej sumy, teda sumu na ktorú bude nehnuteľnosť poistená. Tejto téme sa budem ešte venovať nižšie.

DOMÁCNOSŤ

Za domácnosť sa považujú hnuteľné veci, ktoré tvoria súčasť zariadenia domu alebo bytu, sú to veci, ktoré si viete zobrať pri sťahovaní ako napríklad nábytok, textil, koberce, šatstvo, cennosti, elektrospotrebiče. Pri domácnosti sa výška poistnej sumy určuje približne. Ja odporúčam si spočítať hodnotu spotrebičov a nábytku, poprípade cennosti a k tomu pripočítať 5 000€ na šatstvo. Pri čiastkových škodách nedochádza ku kráteniu poistného plnenia ako pri poistení nehnuteľnosti aj keď máte domácnosť poistenú na nižšiu sumu.

Poistenie bývania vás ochráni proti týmto rizikám:

  • povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, lavína, tiaž snehu
  • požiar, priamy zásah blesku, výbuch, pád lietadla na budovu
  • voda z vodovodov, kanalizácie, spodná voda, spätné vystúpenie vody, atmosférické zrážky
  • krádež, lúpež, vandalizmus (vonkajší, vnútorný)
  • nepriamy zásah blesku, skrat, prepätie, rozbitie skla, dym

 

NAJČASTEJŠIE CHYBY

Nízka poistná suma

Poistná suma by mala korešpondovať s reálnou hodnotou nehnuteľnosti. Ako ju správne určiť? Najlepšie na základe znaleckého posudku. Ak nemáte aktuálny posudok, tak trhovou hodnotou v danom momente. Prečo je výška poistnej sumy dôležitá? Pri nízkej poistnej sume nastáva podpoistenie, je to najčastejšia chyba pri uzatváraní poistenia bývania. Čo to znamená? Vaša nehnuteľnosť je poistená na nižšiu sumu ako je reálna hodnota. Podpoistenie sa nevzťahuje len na totálnu škodu, ale aj na všetky čiastkové poistné udalosti. Poisťovne tu uplatňujú koeficient podpoistenia.

Príklad: Nehnuteľnosť je poistená na 50 000€ ale jej reálna hodnota je 100 000€. Ak vznikne škoda 1 000€, tak vám poisťovňa preplatí len 500€. Samozrejme aj poisťovne majú istú mieru tolerancie. Pri väčšine z nich je to 15%.

Aktualizácia

Podľa štatistík NBS cena nehnuteľností za posledných 10 rokov vzrástla o neuveriteľných 74%, len za posledné dva roky je to takmer 40%. V praxi sa stretávam s tým, že ľudia si svoje zmluvy neaktualizujú a potom dostavajú svoje poistenie do štádia podpoistenia o ktorom som sa už zmienil v bode č. 1. Svojim klientom odporúčam si nastaviť tzv. indexáciu, čo je vlastne navyšovanie poistných súm v čase, samozrejme sa navyšuje aj poistné. Riešením je aj kontrola poistných súm minimálne raz za 3 roky finančným sprostredkovateľom.

Pripoistenia

Vaša poisťovňa mala kryť najčastejšie poistné udalosti (to sú: požiar, výbuch, blesk, víchrica, povodeň, záplava, tiaž snehu, lavína, krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie kameňov a zeminy, pokles pôdy, náraz neznámeho vozidla, pád cudzích predmetov, vlámanie, lúpež a vandalizmus). Ale pozor! Vy môžete mať poistenú svoju nehnuteľnosť pre prípad požiaru, ale nie všetky poisťovne kryjú aj veci poškodené dymom, ktorý môže spôsobiť oveľa rozsiahlejšie škody. Takisto môžete mať poistenie proti blesku, ale nie všetky poisťovne vám vyplatia poistnú sumu aj v prípade nepriameho úderu blesku (prepätia).

Vedľajšie stavby

Vedľajšími stavbami sa myslia ploty, altánky, záhradné domčeky, studne a bazény. Len málo poisťovní ponúka v prípade poistenia rodinných domov automatické krytie všetkých vedľajších stavieb. Napr. ploty sú najčastejším poškodením nárazu vozidla. Tu však upozorňujem na to, aby ste ich mali riadne zapísané v katastri nehnuteľností. V opačnom prípade vám poisťovňa môže odmietnuť poistné plnenie.

Občianska zodpovednosť členov domácnosti

Pri poistení bývania rozlišujeme dva typy poistenia zodpovednosti. Je to zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnostiobčiansku zodpovednosť. Kým z prvého typu zodpovednosti sa kryjú škody z vlastníctva nehnuteľnosti, ako napríklad pád uvoľnenej škridle zo strechy alebo snehu na auto a pod., z druhého typu sa kryjú škody členov domácnosti. Tu sa kryje škoda, ako napríklad vytopenie suseda pokazenou práčkou, zlým zavretím vodovodného kohútika alebo zle uzavretým plynom a pod. Málokto vie, že dané poistenie kryje v podstate všetky škody, ktoré môžete spôsobiť. Príklady: Deti sa hrajú na ulici a rozbijú okno na vašom dome alebo na aute. V obchode svojou nešikovnosťou zhodíte z regála tovar, ktorý sa poškodí. Pri jazde na kolobežke zrazíte človeka a spôsobíte mu zranenie. Váš domáci maznáčik môže spôsobiť škodu susedovi na oplotení a mnoho ďalších…

 

Takmer ako všetky produkty neživotného poistenia, tak aj poistenie bývania si viete uzavrieť prostredníctvom online kalkulačiek, ktoré neodporúčam. Poistenie bývania je komplexnejšie poistenie, preto je vhodné sa poradiť so špecialistom na poistenie bývania, ktorý vie poistenie nastaviť na mieru na základe vašich požiadaviek a štandardov bývania. V našej spoločnosti vám nielen sprostredkujeme to najlepšie poistenie bývania, ale ponúkame aj servisné úkony ako nahlasovanie a riešenie poistných udalostí, kontrola zmlúv a nastavenie správnych poistných súm. V prípade záujmu Vám bezplatne poradíme, kontaktujte nás.