AKÉ TYPY ÚVEROV VÁM POMÔŽEME SPROSTREDKOVAŤ?

 • Investičný úver
 • Preklenovací úver
 • Kontokorentný úver
 • Odkup pohľadávok
 • Leasing
 • Autoúver             

ČO VÁM VIEME ZABEZPEČIŤ?

 • Poradenstvo – špecialisti na samosprávu
 • Výhodné úrokové sadzby
 • Predfinancovanie projektov financovaných z NFP
 • Financovanie bežných výdavkov
 • Odkup pohľadávok od dodávateľov municipalít
 • Financovanie komunálnej techniky
 • Financovanie komunálnej techniky s možnosťou odpisu DPH

INVESTIČNÝ ÚVER / PREKLENOVACÍ ÚVER / KONTOKORENTNÝ ÚVER

 • Financovanie investičných projektov
 • Predfinancovanie projektov financovaných z NFP
 • Financovanie až na 10 rokov
 • Možnosť výberu fixnej úrokovej sadzby na celé obdobie
 • Pri financovaní prostredníctvom EURIBORU – možnosť výberu 1M,3M,6M a 12M EURIBOR
 • Pri KTK úvere poplatok iba 0,25% z nevyčerpanej časti úveru
 • Možnosť zrušenia KTK dohodou do 2 mesiacov bez poplatku

LEASING/AUTOÚVER

 • Financovanie komunálnej techniky: autá, traktory, kosačky atď…
 • Financovanie až do 10 rokov veku technológie napr. je možné kúpiť 6 ročný traktor a kúpu financovať 4 ročným leasingom
 • Fixná úroková sadzba počas celej lehoty splatnosti
 • Možnosť uzatvorenia poistenia
 • Autoúver zahŕňa možnosti leasingu a naviac umožňuje získať jednorazovú vratku DPH z obstarávanej techniky ideálny pre municipálne s.r.o.

FINANCOVANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV 

 • Financovanie registrovaných sociálnych podnikov r.s.p . – financovanie existujúcich s.r.o. r.s.p
 • Možnosť financovania aj startup r.s.p . financujeme aj novozaložené spoločnosti
 • Pomoc pri vypracovaní a pomoc pri kontrole realizácie podnikateľského plánu
 • Možnosť získania nenávratných zdrojov financovania
 • Ručenie úveru formou SIH alebo Easy záruky až do výšky 80% úveru
 • Financovanie prostredníctvom Kvázi kapitálu až do výšky 30% z požadovanej investície