INVESTOVANIE

Máte peniaze na vkladnej knižke alebo sporiacom účte v banke? Pri dnešných úrokoch hlboko pod 1 % veľa nenašetríte. Naši odborníci odporúčajú investovať do podielových fondov.

 

Koľko? Investovať môžete pravidelne napr. 25, 50 či 100 eur mesačne, ale aj jednorazovo, ak máte k dispozícii vyššiu sumu peňazí – napríklad 1000, 5000 eur a podobne.

 

Kto? Investovanie je takmer pre všetky vekové kategórie. Pre mladších a na dostatočne dlhý čas, na ktorý sú peniaze investované (10 rokov a viac), sú vhodné napríklad akciové podielové fondy. Pre starších, prípadne kratšie časové obdobie sú vhodnejšie konzervatívnejšie podielové fondy.

 

Ako? Ak chcete investovať vyššiu sumu, ktorú máte nasporenú, a nemáte ďalšie finančné rezervy, je vhodnejšie voliť konzervatívnejšiu investíciu. Keď chcete pravidelne a dlhodobo investovať malé sumy, môže si dovoliť investovať aj do rizikovejších fondov.

 

Ako dlho? Podielové fondy sú vhodnejšie na dlhodobé investovanie. Obdobie 5 a viac rokov. Ak chcete uložiť peniaze na rok či dva, voľte bežné bankové produkty, ako sú termínované vklady či sporiace účty. 

Neprerobím? Podielové fondy na rozdiel od peňazí v banke nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Na druhej strane podielový fond prakticky nemôže skrachovať. Investor si kúpi podiel v podielovom fonde, ktorý má v portfóliu desiatky až stovky rôznych cenných papierov. Ani prípadná strata v niektorom z cenných papierov neznamená „krach“ celku. 

 

Kedy? Človek sa môže stať podielnikom – investovať kedykoľvek a rovnako kedykoľvek môže požiadať o vyplatenie investovaných peňazí. Teda žiadna viazanosť na určitý čas.

 

Kto dedí? Podielové fondy dedia príbuzní rovnako ako akýkoľvek iný majetok.

Koľko zaplatím? Pri niektorých fondoch sa platia vstupné poplatky, pri iných výstupné poplatky.