AKÉ FIRMY SÚ PREDMETOM NAŠEJ SPOLUPRÁCE?

Ide o segment malých a stredných podnikateľov s ročným obratom až do 5 mil. EUR  výška úveru do 1,5 mil. eur

TYPY ÚVEROV

INVESTIČNÝ ÚVER

 • Maximálne do výšky ročných tržieb klienta
 • Limit od 4.000 do 500.000 EUR, doba splatnosti od 1 do 15 rokov
 • Financovanie investičných a rozvojových podnikateľských potrieb
 • Do 150.000 EUR zabezpečenie ručiteľským vyhlásením, nad 150.000 EUR zabezpečenie nehnuteľnosťou

NAČO SA DÁ VYUŽIŤ

 • Kúpa a výstavba nehnuteľnosti
 • Refinancovanie úverov v inej banke
 • Kúpa rezidenčných nehnuteľností
 • Bezúčelový úver až 200.000 EUR na 10 rokov
 • Kúpa technológii, nákladných aj osobných motorových vozidiel
 • Refundácia nákladov zaplatených z vlastných zdrojov klienta

KONTOKORENTNÝ ÚVER:

 • Funguje ako debet na bežnom účte klienta
 • Poskytovaný na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou
 • Úverový limit do 300.000 EUR maximálne do výšky 3-násobku priemerných mesačných tržieb
 • Zabezpečenie ručiteľským vyhlásením do výšky 150.000 EUR
 • Možnosť refinancovať kontokorentný úver v inej banke

ÚVER NA KÚPU AMBULANCIE

 • Kúpa ambulancie aj s možnosťou rekonštrukcie
 • Max.100.000 EUR na 8 rokov
 • Výška úveru závisí od príjmov kupovanej ambulancie a kúpnej ceny
 • Aj pre začínajúcich lekárov
 • Bez nutnosti záložného práva na nehnuteľnosť – možnosť zabezpečiť len ručiteľským vyhlásením

ÚVERY PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV A SPRÁVCU BYTOVÝCH DOMOV

 • účelový splátkový úver na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu a refinancovanie úverov z IPU
 • výška úveru 10 000 – 1 000 000 EUR ( max. výška v závislosti od počtu bytov / max. zadĺženia na byt )
 • splatnosť až 25 rokov s individuálnou úrokovou sadzbou od viď. aktuálne úrokové sadzby
 • zabezpečenie vinkuláciou poistného plnenia a min. 2-násobku výšky splátky úveru
 • možnosť refinancovania úverov v iných bankách
 • financovanie 100% investície
 • ednoduché zabezpečenie ( nezabezpečené nehnuteľnosťou – iba vinkulácia PP a splátky )
 • Čerpanie jednorazové alebo postupné po dobu 24 mesiacov na základe faktúr