Základným princípom životného poistenia je zabezpečenie seba , rodiny a príjmu v ťažších časoch. Životné poistenie delíme na : 

 • Rizikové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie
 • Kapitálové životné poistenie.

Základné riziká, ktoré životné poistenie kryje:

 • Vážne riziká, ktoré majú na rodinný rozpočet dlhodobý vplyv:
  • trvalé následky úrazu
  • vážne choroby
  • rizika invalidita

 

 • Menej vážne riziká, ktoré majú iba dočasný vplyv na rodinný rozpočet:
  • poistenie dennej dávky v prípade práceneschopnosti
  • poistenie dennej dávky pri liečení úrazu (čas nevyhnutného liečenia úrazu)

 

 • Poistenie smrti:
   • poistenie akejkoľvek smrti
   • poistenie smrti následkom úrazu
   • poistenie smrti pri autonehode
   • poistenie smrti s konštantnou poistnou sumou
   • poistenie smrti s klesajúcou poistnou sumou

Individuálne nastavenie životného poistenia je základom pre každého jedného človeka. Pre bezplatnú konzultáciu nás kontaktujte.